Обявление за възложена поръчка [публикувано на 09.02.2017г. в 11:03ч.]