Решение за определяне на изпълнител [публикувано на 06.04.2017г. в 10:26ч.]