Обявление за възложена поръчка [публикувано на 28.02.2017г. в 17:23ч.]