Обявление за оповестяване откриването на процедура [публикувано на 21.03.2017г. в 15:10ч.]