Съобщение за отваряне на ценови предложения.docx [публикувано на 18.04.2017г. в 16:33ч.]