Решение за определяне на изпълнител [публикувано на 26.04.2017г. в 16:19ч.]