Решение за определяне на изпълнители [публикувано на 27.04.2017г. в 18:12ч.]