Решение за прекратяване [публикувано на 27.02.2017г. в 14:57ч.]