Обявление за поръчка - Информация относно невъзлагане на поръчка

Обявление за поръчка - Информация относно невъзлагане на поръчка [публикувано на 17.03.2017г. в 12:33ч.]