Решение за прекратяване [публикувано на 30.12.2016г. в 15:17ч.]