Обявление за възложена поръчка [публикувано на 05.07.2016г. в 16:28ч.]