Обявление за възложена поръчка [публикувано на 05.04.2017г. в 10:44ч.]