Решение за определяне на изпълнител [публикувано на 28.04.2017г. в 16:29ч.]