Решение за прекратяване [публикувано на 24.03.2017г. в 15:47ч.]