Обявление за поръчка - Информация относно невъзлагане на поръчка

Обявление за поръчка - Информация относно невъзлагане на поръчка [публикувано на 05.04.2017г. в 17:03ч.]