Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за промяна [публикувано на 20.04.2017г. в 16:02ч.]