ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА.pdf [публикувано на 12.06.2017г. в 18:24ч.]