ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА.pdf [публикувано на 13.06.2017г. в 11:36ч.]