Обявление.pdf [публикувано на 13.06.2017г. в 18:00ч.]