Обявление за възложена поръчка.pdf [публикувано на 27.06.2017г. в 18:00ч.]