Решение за откриване на процедура.pdf [публикувано на 24.07.2017г. в 18:36ч.]