Становище за предварителен контрол.pdf [публикувано на 20.07.2017г. в 16:25ч.]