Обявление за възложена поръчка.pdf [публикувано на 03.08.2017г. в 14:55ч.]