Обявление за възложена поръчка.pdf [публикувано на 17.08.2017г. в 9:36ч.]