Обявление за възложена поръчка.pdf [публикувано на 21.08.2017г. в 9:25ч.]