Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Информация за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти.pdf [публикувано на 25.09.2017г. в 18:11ч.]