Обявление.pdf [публикувано на 05.10.2017г. в 15:45ч.]