Съобщение за отваряне на цени.docx [публикувано на 30.10.2017г. в 16:22ч.]