Обявление.pdf [публикувано на 03.11.2017г. в 10:31ч.]