Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на изменение.pdf [публикувано на 06.11.2017г. в 13:19ч.]
Решение за одобряване на изменение_14112017.pdf [публикувано на 16.11.2017г. в 10:57ч.]