Разяснение 1.pdf [публикувано на 07.11.2017г. в 13:13ч.]
Разяснение 2.pdf [публикувано на 07.11.2017г. в 13:14ч.]