Решение за определяне на изпълнител.pdf [публикувано на 14.11.2017г. в 18:21ч.]