Решение за прекратяване на процедурата.pdf [публикувано на 14.11.2017г. в 18:23ч.]
Решение за прекратяване на процедурата_17112017.pdf [публикувано на 17.11.2017г. в 13:34ч.]