Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Informacia za sabirane na oferti na profila na kupuvacha 14112017.pdf [публикувано на 14.11.2017г. в 16:52ч.]