Решение за определяне на изпълнител.pdf [публикувано на 20.11.2017г. в 16:28ч.]