Решение за определяне на изпълнител.pdf [публикувано на 21.11.2017г. в 16:38ч.]