Обявление за поръчка - Информация относно невъзлагане на поръчка

Обявление за невъзложена поръчка по обособени позиции.pdf [публикувано на 29.11.2017г. в 11:26ч.]