Обявление.pdf [публикувано на 04.12.2017г. в 12:15ч.]