Доставка на мамографски апарат, окомплектован с дигитализатор и 3 броя касети