Информация за възложена поръчка.pdf [публикувано на 13.12.2017г. в 19:12ч.]