Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Удължаване срока за подаване на оферти.pdf [публикувано на 28.12.2017г. в 18:15ч.]