Доставка, монтаж и обучение на персонала за работа с оборудване за полисомнографски център в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД