Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Информация за съборане на оферти на профила на купувача.pdf [публикувано на 21.12.2017г. в 18:32ч.]