Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Удължаване на срока за събиране на оферти на профила на купувача.pdf [публикувано на 03.01.2018г. в 17:46ч.]