Обявление за възложена поръчка.pdf [публикувано на 21.12.2017г. в 16:05ч.]