Информация за възложена поръчка.pdf [публикувано на 22.12.2017г. в 11:11ч.]