Съобщение за отваряне на ценови предложения.docx [публикувано на 28.12.2017г. в 15:29ч.]