Решение за определяне на изпълнител.pdf [публикувано на 03.01.2018г. в 15:52ч.]