Съобщение за отваряне на ценови предложения.docx [публикувано на 03.01.2018г. в 15:58ч.]