Решение за определяне на изпълнител.pdf [публикувано на 08.01.2018г. в 15:31ч.]